Kontraktor & Pembekal

 

Kontraktor & Pembekal

Pendaftaran ini adalah untuk para Kontraktor dan Pembekal bagi kerja-kerja di Indah Water untuk sebarang perolehan barang dan perkhidmatan.
Hanya Kontraktor / Pembekal yang berdaftar bersama IWK layak mengambil bahagian dalam tender melalui e-Perolehan.
Borang pendaftaran disediakan secara percuma dan tiada bayaran pendaftaran dikenakan untuk pendaftaran biasa.