Piagam Pelanggan

Indah Water Konsortium Sdn Bhd komited untuk menyediakan perkhidmatan pembetungan dan memastikan tahap perkhidmatan (Levels of Service - LoS) dipenuhi.

Kami akan memastikan perkhidmatan pembetungan yang berkualiti seperti berikut:

 • Mengendali dan menyelenggara sistem pembetungan awam dengan cekap.
 • Menyediakan perkhidmatan nyahenap cemar tangki septik mengikut permintaan pelanggan.
 • Mematuhi amalan dan standard alam sekitar yang ditetapkan dalam merawat dan melupuskan kumbahan dan enap cemar.
 • Menggunakan teknologi yang bersesuaian serta langkah kos efektif dalam semua bidang operasi.
 • Komited untuk menganjurkan pelbagai program kesedaran untuk berkongsi maklumat dan pengetahuan dengan orang ramai dan pihak berkepentingan.

Kami akan memastikan tahap perkhidmatan seperti di bawah:

 • Tunggu sedia untuk panggilan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk memberi maklum balas ketika berlaku sebarang kecemasan.
 • Memberi maklum balas terhadap aduan perkhidmatan dalam masa 24 jam.
 • Memberi maklum balas terhadap permintaan untuk menyahenap cemar tangki septik dalam tempoh 48 jam.
 • Membalas pertanyaan bertulis berkaitan operasi dalam tempoh masa 3 hari bekerja.
 • Panggilan Pertanyaan Pengebilan Perkhidmatan Pelanggan yang berdedikasi, tersedia 15 jam setiap hari, 7 hari seminggu, dari 8:00 pagi hingga 11:00 malam.
 • Memastikan sebarang temu janji perkhidmatan dikekalkan dalam tempoh 30 minit daripada masa yang dipersetujui, dan memaklumkan kepada pelanggan sekiranya berlaku kelewatan, bagi pelanggan yang dapat dihubungi.
 • Menjawab pertanyaan mengenai pengebilan berdasarkan tahap perkhidmatan yang dijangkakan.

Kami bertanggungjawab kepada semua pelanggan dalam mematuhi piawaian di atas, yang dikawalselia dan dipantau oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).
Piagam Pelanggan ini mula berkuatkuasa mulai 1 Januari 2024 dan akan disemak secara berkala.