Pendaftaran

 

Pendaftaran Kontraktor & Pembekal

Pendaftaran ini adalah untuk para Kontraktor dan Pembekal bagi kerja-kerja di Indah Water untuk sebarang perolehan barang dan perkhidmatan.

Hanya Kontraktor / Pembekal yang berdaftar bersama IWK layak mengambil bahagian dalam tender melalui e-Perolehan.

Borang pendaftaran disediakan secara percuma dan tiada bayaran pendaftaran dikenakan untuk pendaftaran biasa.