Caj – Perindustrian

 
Kategori Kadar berdasarkan bilangan pekerja
Premis yang menerima Perkhidmatan Tangki Septik Individu RM 2.00 seorang sebulan
Premis yang menerima Perkhidmatan Pembetungan Bersambung RM 2.50 seorang sebulan

Pelanggan perindustrian akan dikenakan caj pembetungan berdasarkan jumlah pekerja.

"Premis perindustrian" ertinya mana-mana premis yang di dalamnya aktiviti utama yang dijalankan melibatkan pembuatan, pengubahan, pengadunan, penghiasan, perkemasan atau selainnya pengawetan atau penyesuaian apa-apa barang atau bahan dengan tujuan menggunakan, menjual, mengangkut, menghantar atau melupuskan dan termasuklah pemasangan bahagian-bahagian dan pembaikan kapal tetapi tidaklah termasuk apa-apa aktiviti yang biasanya berkaitan dengan perdagangan jualan runcit atau jualan borong.

Borang Pengisytiharan (PDF format): Tekan Di Sini