( Tiket penerbangan tidak termasuk insurans perjalanan, dokumen perjalanan, penginapan, kemalangan peribadi, pengaturan perjalanan berkumpulan, permohonan visa dan apa-apa caj tambahan atau perbelanjaan lain)

( Tiket penerbangan tidak termasuk insurans perjalanan, dokumen perjalanan, penginapan, kemalangan peribadi, pengaturan perjalanan berkumpulan, permohonan visa dan apa-apa caj tambahan atau perbelanjaan lain)

 

Cara Penyertaan !

Title

2 Langkah Penyertaan Yang Mudah!

Langkah 1 : Bayar Bil & Daftar IWK e-Bill

 1. Jelaskan sepenuhnya bil perkhidmatan pembetungan
  1. Untuk kelayakan Pusingan 1 (Januari – April 2019), Peserta perlu menjelaskan sepenuhnya bil pembetungan sebelum atau pada 31hb Mei 2019.
    
  2. Untuk kelayakan Pusingan 2 (Mei – Ogos 2019), Peserta perlu menjelaskan sepenuhnya bil pembetungan sebelum atau pada 30hb September 2019.
    
  3. Untuk kelayakan Pusingan 3 (September - Disember 2019), Peserta perlu menjelaskan sepenuhnya bil pembetungan sebelum atau pada 31hb Januari 2020.
    
 2. Mendaftar untuk IWK e-Bill melalui https://www.iwk.com.my/customer/ebill.
 

Nota Penting : Anda HARUS mendaftar IWK e-Bill untuk menyertai peraduan ini.

 
Tips untuk mengumpul lebih banyak penyertaan untuk peluang kemenangan yang lebih tinggi!

Peserta boleh mengumpul seberapa banyak penyertaan yang boleh dengan menyelesaikan bil untuk meningkatkan peluang kemenangan. Rujuk jadual di bawah untuk jumlah penyertaan yang diperuntukkan bagi tempoh bil masing-masing.

Pusingan Tempoh bil Bayaran yang dibuat sebelum / pada Jumlah Penyertaan
1 Januari 2019 – April 2019 30hb April 2019 10
31hb Mei 2019 5
2 Mei 2019 – Ogos 2019 31hb Ogos 2019 10
30hb September 2019 5
3 September 2019 – Disember 2019 31hb Disember 2019 10
31hb Januari 2020 5
 
Pendaftaran IWK e-Bill Jumlah penyertaan
Pelanggan e-bill sedia ada / Pelanggan e-bill baru 10

Contoh A:
Mohd Fairus telah menjelaskan bil IWK Mei – Ogos 2019 sebelum 31 Ogos 2019 dan mendaftar untuk IWK e-bill, dia mempunyai dua puluh (20) penyertaan peraduan.

 

Langkah 2 : Isi Borang Penyertaan

Peserta perlu mengisi borang penyertaan (dilengkapkan SEKALI sahaja sepanjang tempoh peraduan)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemenang - Pusingan 1

Title
Pemenang - Pusingan 1 - Paris

Pertanyaan