Caj Rawatan Enapcemar

 
Membuka lurang/ Caj Rawatan Enapcemar/Penjualan Enapcemar Aktif
 
 

Caj Rawatan Enapcemar

  • Caj rawatan enapcemar adalah berdasarkan kepada saiz tanker yang melupuskan enapcemar di fasiliti-fasiliti IWKyang ditetapkan.
Item Kapasiti tangki (m3) sehingga Caj setiap perjalanan tanker (RM)
1 2.0 110.00
2 2.5 130.00
3 3.0 150.00
4 3.5 170.00
5 4.0 190.00
6 4.5 210.00
7 5.0 228.00
8 5.5 246.00
9 6.0 264.00
10 6.5 282.00
11 7.0 300.00
12 7.5 317.00
13 8.0 334.00
14 8.5 350.00
15 9.0 369.00
16 9.5 388.00
17 10.0 407.00
18 10.5 425.00
19 11.0 443.00
20 11.5 460.00
21 Setiap perjalanan pelupusan yang melebihi 11.5 m3 adalah berdasarkan kepada caj RM40 untuk setiap m3
 

Penjualan Enapcemar Aktif

  • Caj adalah berdasarkan saiz tanker yang membawa enapcemar aktif
No Kapasiti tangki sehingga Caj setiap perjalanan tanker (RM)
1 2.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 2.5 m3) 460.00
2 4.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 4.5 m3) 760.00
3 11.5 m3 (pengangkutan bagi muatan sehingga 11.5 m3) 1,765.00

Sila dapatkan resit pembayaran daripada kakitangan atau wakil IWK.