Loji Rawatan Kumbahan

LOJI RAWATAN KUMBAHAN DI MALAYSIA

Di Malaysia, sistem-sistem rawatan utama yang digunakan secara menyeluruh adalah tangki septik komunal, tangki Imhoff dan sistem-sistem kos rendah seperti kolam-kolam pengoksidaan. Tambahan pula, kawasan bandar besar masih menggunakan Tangki Septik Individu (IST) dan terdapat lebih daripada sejuta tangki septik individu di Malaysia.

Tangki-tangki ini hanya merawat kumbahan secara separa, melepaskan efluen yang masih mempunyai kandungan bahan organik yang tinggi. Ini berpotensi untuk mengakibatkan masalah kesihatan orang awam dan persekitaran terutamanya di kawasan bandar.

Dalam jangka masa panjang, adalah diharap agar sistem pembetungan Malaysia akan menjadi lebih cekap menerusi pelarasan piawaian jenis-jenis loji yang digunakan.

Program-program menyeluruh ini merevolusikan pengurusan kumbahan domestik di Malaysia. Kesemua infrastruktur pembetungan akan melalui proses perubahan. Anggaran telah dibuat mengenai jumlah dan jenis loji-loji olahan awam di Malaysia.