Syarat Pendaftaran

 

Pemohon hendaklah mendaftar syarikat dengan Pendaftar Perniagaan atau Pendaftar Syarikat sebelum mendaftar dengan IWK.

Untuk kerja-kerja pembinaan, pendaftaran dengan SPAN adalah wajib. Tidak ada kontraktor yang dibenarkan menjalankan kerja pembentungan tanpa lesen / permit dari SPAN. Adalah menjadi tanggungjawab bagi para kontraktor untuk memohon, mendapatkan dan mengekalkan pendaftaran lessen/ permit dengan SPAN.

Pemohon mesti mengemukakan bukti Lesen / permit dari SPAN. Salinan Lesen / permit diperlukan dan disertakan semasa permohonan.

Untuk kerja di bawah Pembaikan dan “Capital Works”, pendaftaran dengan CIDB diperlukan. Tidak ada kontraktor yang dibenarkan melakukan kerja- kerja pembinaan di Malaysia tanpa pendaftaran CIDB. Adalah menjadi tanggungjawab para kontraktor untuk memohon, memperoleh dan mengekalkan pendaftarannya dengan CIDB.

Pemohon mesti mengemukakan bukti Pendaftaran CIDB. Salinan Perakuan Pendaftaran perlu dihantar bersama permohonan. Sekiranya sub-kontraktor dilantik, kedua-duanya perlu mengemukakan sijil CIDB kepada IWK.

Untuk didaftarkan di bawah kategori Rawatan Kumbahan, pemohon mesti berdaftar dengan CIDB di bawah Kategori Pendaftaran Pembinaan Kejuruteraan Awam (CE) atau Mekanikal (M) atau Elektrik (E) dan permit SPAN Jenis C (Pembetungan).

Untuk didaftarkan di bawah Kategori Rangkaian Pembentungan dan Stesen Pam, pemohon mesti berdaftar dengan CIDB di bawah Kategori Pendaftaran Pembinaan Kejuruteraan Awam (CE) atau Mekanikal (M) atau Elektrik (E) dan permit SPAN Jenis C (Pembetungan).

Untuk didaftarkan di bawah Kategori Pendaftaran Perkhidmatan Pakar (Pipe Jacking), pemohon mesti berdaftar dengan CIDB di bawah Pembinaan Kejuruteraan Awam (CE) dengan Kategori Pendaftaran Pengkhususan No 05.

Untuk didaftarkan di bawah Kategori Pendaftaran “Minor Civil Works” pemohon mesti berdaftar dengan CIDB di bawah Kategori Pendaftaran Pembinaan Kejuruteraan Awam (CE) atau Bangunan (B) dan Kementerian Kewangan (MoF).

Untuk didaftarkan di bawah Kategori Pendaftaran Kerja Mekanikal dan Elektrikal (M&E), pemohon mesti berdaftar dengan CIDB di bawah Kategori Pendaftaran Mekanikal (M) atau Elektrikal (E), Kementerian Kewangan (MoF) dan SPAN Type-D (Pembetungan).

Adalah menjadi tanggungjawab pemohon bagi menunjukkan bukti status “Bumiputera”

IWK akan menilai pemohon untuk menentukan sama ada mereka layak mendapat status bumiputera berdasarkan dokumentasi rasmi syarikat.

Pemohon diminta untuk mengenal pasti mana-mana syarikat dan / atau perniagaan yang mungkin berkaitan dengan pemohon sekiranya syarikat dan / atau perniagaan ini sama ada melamar atau berdaftar dengan Indah Water Konsortium Sdn Bhd. Untuk tujuan pendaftaran ini, syarikat dan / atau perniagaan dianggap berkaitan jika:

  • • syarikat dan / atau perniagaan mempunyai satu atau lebih pengarah dan / atau pemegang saham biasa
  • • syarikat dan / atau perniagaan mempunyai alamat yang sama
  • • Mana-mana syarikat, perniagaan, pengarah dan / atau pemegang saham mempunyai kepentingan pengendali atau dapat mengendalikan syarikat atau perniagaan lain.

Untuk memuat turun garis panduan pendaftaran penuh, pergi ke https://www.ep.iwk.com.my atau https://app.procurehere.com/publicEvents/iwk