Caj

 

Caj


 

Tarif caj yang dikenakan adalah ditentukan oleh Kerajaan berdasarkan kepada prinsip kemampuan dan kesaksamaan bagi memastikan hasil kutipan daripada pelbagai kategori pelanggan cukup untuk membiayai perbelanjaan pembangunan dan pengurusan sistem pembetungan yang moden dan efisien di Malaysia.

Ini amatlah kritikal demi memelihara sumber-sumber air kita serta memastikan alam sekitar yang lebih bersih dan selamat untuk rakyat Malaysia. Kerja-kerja membaiki dan menaik taraf semua loji rawatan kumbahan di seluruh negara memerlukan kewangan yang banyak dan sebahagian besar diperolehi daripada caj-caj tarif. Oleh itu, sekiranya para pelanggan gagal untuk membayar bil mereka, ia akan menjejaskan program membaik pulih dan menaik taraf kami.

Caj Pembetungan

Domestik

Isi rumah bagi Domestik kebiasaanya dikenakan kadar minimum untuk perkhidmatan pembetungan pada setiap bulan. Tarif adalah untuk mengurangkan kesan kenaikan kos operasi yang dijalankan oleh Indah Water Konsortium semasa mengendalikan dan menyelenggarakan sistem pembetungan awam. Ini termasuk rumah kos rendah, rumah kediaman estet dan rumah kediaman kampung.

Ketahui Lebih Lanjut
Caj Pembetungan

Komersial

Premis Komersial bermaksud mana-mana premis yang digunakan keseluruhannya atau sebahagiannya bagi tujuan perdagangan, perniagaan, penyediaan perkhidmatan atau kemudahan atau apa-apa aktiviti lain, sama ada bagi mendapatkan keuntungan atau sebaliknya. Ini merupakan jenis premis di mana, caj yang dikenakan adalah berbeza berbanding domestik dan kerajaan. Caj perkhidmatan pembetungan bulanan untuk premis komersial, adalah jumlah berdasarkan Caj Asas Nilai Tahunan premis dan Caj Penggunaan Air berdasarkan purata penggunaan air yang melebihi 100 meter padu (m3).

Ketahui Lebih Lanjut
Caj Pembetungan

Perindustrian

Premis perindustrian bermaksud mana-mana premis yang di dalamnya aktiviti utama yang dijalankan melibatkan pembuatan, pengubahan, pengadunan, perhiasan, perkemasan, rawatan atau penyesuaian apa-apa barang atau bahan dengan tujuan menggunakan, menjual, mengangkut, menghantar atau melupuskan tetapi tidaklah termasuk apa-apa aktiviti yang biasanya berkaitan dengan perdagangan jualan runcit atau jualan borong. Pelanggan perindustrian dikenakan bayaran berdasarkan jumlah bilangan pekerja.

 
Borang Pengisytiharan (PDF format): Tekan Di Sini
Ketahui Lebih Lanjut
Caj Pembetungan

Kerajaan

Selain isi rumah domestik, perkhidmatan pembetungan juga disediakan kepada premis kerajaan. Sejak Ogos 2004, caj perkhidmatan pembetungan baru telah dilaksanakan. Caj perkhidmatan pembetungan bulanan untuk premis kerajaan adalah sejumlah caj asas dan caj berlebihan yang telah ditetapkan. Caj asas bergantung kepada jenis perkhidmatan pembetungan manakala caj berlebihan berdasarkan purata penggunaan air yang melebihi 100 meter padu (m3).

Ketahui Lebih Lanjut