Caj – Kerajaan

Caj perkhidmatan pembetungan bulanan yang dikenakan ke atas premis Kerajaan adalah jumlah Caj Asas tetap berpandu kepada jenis perkhidmatan pembetungan dan Caj Penggunaan Air berpandu kepada penggunaan air purata melibihi 100 meter padu (m3).

CAJ ASAS BULANAN
Perkhidmatan Pembetungan Caj Asas (RM)
Bersambung 40.00
Tangki Septik 25.00
CAJ PENGGUNAAN AIR BULANAN
Penggunaan Air Caj Penggunaan Air
Sehingga 100 m3 Tiada Caj
Melebihi 100 m3 45 sen setiap m3
Melebihi 200 m3 95 sen setiap m3