( Tiket penerbangan tidak termasuk insurans perjalanan, dokumen perjalanan, penginapan, kemalangan peribadi, pengaturan perjalanan berkumpulan, permohonan visa dan apa-apa caj tambahan atau perbelanjaan lain)

( Tiket penerbangan tidak termasuk insurans perjalanan, dokumen perjalanan, penginapan, kemalangan peribadi, pengaturan perjalanan berkumpulan, permohonan visa dan apa-apa caj tambahan atau perbelanjaan lain)

Pemenang - Pusingan 3

Title
Pemenang - Pusingan 3

Pemenang - Pusingan 2

Title
Pemenang - Pusingan 2 - Rome

Pemenang - Pusingan 1

Title
Pemenang - Pusingan 1 - Paris

Pertanyaan